Disclaimer


Disclaimer voor www.hetstralendehart.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hetstralendehart.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Het Stralende Hart. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom en auteursrechten 
Het Stralende Hart verleent u hierbij toegang tot www.hetstralendehart.com en publiceert hier ter informatie en inspiratie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Het Stralende Hart behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u medeling te hoeven doen. De informatie op www.hetstralendehart.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Inschrijven doe je door het inschrijfformulier op de website in te vullen en daarmee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, privacy verklaring en de 1,5 meter richtlijnen. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Stralende Hart is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Het Stralende Hart.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Het Stralende Hart te mogen claimen of te veronderstellen.
Het Stralende Hart streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. Het Stralende Hart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hetstralendehart.com op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Disclaimer van Het Stralende Hart, Nieuw-Weerdinge. Augustus 2020. Gewijzigd april 2021.

Het Stralende Hart
Weerdingerkanaal zz 139
7831 AJ Nieuw-Weerdinge

Praktijk locatie: Hoofdstraat 74 in Valthe en Weerdingerkanaal zz 139 in Nieuw Weerdinge.

KvK: 56113382