Over Kirsten


Met dank aan alle yoga en meditatie gerelateerde opleidingen, cursussen, workshops, de vele inspirerende boeken die ik heb gelezen en de impulsen die ik heb mogen ontvangen van vele lichtvolle mensen en lichtwezens, voeg ik al enige jaren mijn opgedane innerlijke levenswijsheid samen tot krachtige, liefdevolle en helende inzichten en impulsen, die ik graag met je deel.  

Het is zo bevrijdend om steeds weer opnieuw contact te maken met het innerlijke stiltepunt en de innerlijke intelligentie en wijsheid diep van binnen. Die wijsheid en die waarheid die verscholen zit achter alles wat van buitenaf komt en waardoor je gedachten, emoties en gevoelens hebt gecreërd, die jou maken tot wie je nu bent. Ik heb ontdekt, dat wanneer het je lukt om verbonden te zijn met je innerlijke intelligentie en wijsheid en je daar naar handelt en creëert, je pas echt in vrijheid kunt leven met jezelf en de wereld om je heen. Ik heb ervaren dat dit proces om moed, kracht, vertrouwen en overgave vraagt en dat het zeker niet altijd even gemakkelijk is in de materie, op menszijn vlak.  

Misschien zullen mijn impulsen en inzichten je raken en als een waardevol geschenk je hart openen in liefde voor alles wat het leven te bieden heeft, maar waar je misschien nog niet altijd weet van hebt. Weet dat het nooit te laat is en dat je daar komt door innerlijk zelfonderzoek. Iets wat groter is dan de mind en de wetenschap!

Liefs, Kirsten


Logo Het Stralende Hart

De Levensboom

De levensboom is het symbool van verbondenheid, kracht en innerlijke groei, individualiteit, onsterfelijkheid en wedergeboorte, rust en vrede, bescherming, overvloed en balans.  
Het symboliseert saamhorigheid en herinnert je eraan dat je nooit alleen bent, maar dat je verbonden bent met de wereld, met alles in het universum. De boom is verbonden met de aarde en het universum, net zoals de mens. Een mooie balans zorgt ervoor dat je een stevige, warme band hebt met de aarde en tegelijk je verbinding met het hele universum accepteert en omarmt. Met de wortels verankerd diep in de aarde, voedt de boom zich met de energie van Moeder Aarde en zijn takken reiken tot in de Hemel en voeden zich met de energie van de zon. Met beide voeten op de vloer en een open mind, kun jij de zwaarste stormen doorstaan. Na verloop van tijd krijgen bomen steeds meer unieke eigenschappen naarmate takken afbreken, nieuwe groeien en in verschillende richtingen ontspruiten. In de winter vallen de bladeren. Dan laat je los en  kom je in de stilte. In de lente verschijnen er nieuwe, verse bladeren; het begin van een nieuw leven en een nieuwe start. Dit is een metafoor voor hoe jij groeit en verandert tijdens je leven; steeds dichterbij bij wie je werkelijk bent.

Lief mooi mens, ga eens lekker zitten onder een boom op de aarde waar je altijd jouw rust en kalmte kunt (terug) vinden.

Het Hart

Het spirituele hart is je ware essentie en je ultieme ware natuur. Het is een andere naam voor het “Stralende Ware Zelf”.
Het hart is de poort van de ziel. De verblijfplaats van liefde, mededogen en wijsheid. Een ontwikkeld hart is standvastig en het kan doordringen tot waarheden die niet met het verstand kunnen worden begrepen. Hartsbewustzijn gaat voorbij het ego-gebaseerd bewustzijn.
Door meer vanuit je hart en ziel te leven ontstaat er een verlangen om niet meer vanuit angst en dwang te leven. Je laat het los om je aan alles en iedereen aan te passen, om te komen tot een eigen individu met een hartsbewustzijn.
 
Lief mens, vergeet niet dat in jouw hart liefde huist. En dat dat is wie je in essentie bent! Het is tijd geworden om dat wat er in je hart is en liefde weer te laten stromen en de muur eromheen in liefde af te breken.

De Vlinder

Een vlinder staat symbool voor het proces van transformatie, verandering, vernieuwing, vreugde en kleur. De vlinder leert je hoe je je leven bewust kunt veranderen, een nieuwe werkelijkheid kunt creëren en wensen kunt verwezenlijken. Elk nieuw idee en elke stap tot zelfontwikkeling spiegelt zich in de ontwikkelingsfases van de vlinder. De eifase, larvefase, coconfase en geboortefase.
Net zoals de vlinder bevind je je altijd in een bepaalde fase van je leven. Misschien verkeer je in de eifase. Het begin van alle dingen, het begin van verandering. In dit stadium wordt bijvoorbeeld een idee geboren. Het is dan nog geen werkelijkheid. In de larvefase besluit je om je idee werkelijkheid te laten worden. Deze fase leert je om geduldig te zijn en dat alles tot bloei komt als de tijd er rijp voor is en niet eerder. In de coconfase richt je je naar binnen in de stilte en verbind je je met jouw eigen waarheid en wijsheid en ontwikkel je jouw idee. In de laatste fase van gedaanteverwisseling wordt uit de pop een vlinder geboren. In deze laatste fase laat je de wereld delen in de kleuren en de vreugde van jouw schepping. Dit geldt niet alleen voor projecten of ideeën, maar ook voor aspecten van je innerlijke zelfontwikkeling waar je iets aan wilt doen.
Als je goed kijkt naar wat de vlinder je probeert te leren, zul je beseffen dat het gaat om een eeuwigdurende cyclus van zelftransformatie. Als je begrijpt in welke fase je bent, weet je wat je vervolgens moet doen om verder te komen in de cyclus van zelftransformatie. De vlinder geeft je dus helderheid, kan je helpen een project uit te voeren en kan je terzijde staan bij het vinden van de volgende stap in je innerlijke zelfonderzoek en ontwikkeling. 

Lief, mooi mens: ben jij bereid en klaar voor een gedaanteverwisseling?

Peace in the outer world, begins with peace within

Christina Von Dreien